Dikkat cezayir haftasonu günleri değişti!

10 Temmuz 2018, Salı

Cezayir 40 yıllık hafta sonu tatil uygulamasını değiştirdi. Ülke, hafta sonu günlerini cuma ve cumartesi olarak değiştirdi. Hükümetin tatil günlerini değiştirme gerekçesi ise ekonomik

Cezayir hükümetinin bu kararı, sendeleyen ekonominin yeniden canlandırılmasına yönelik bir adım olarak nitelendirildi.

Cezayir, 1976'dan bu yana hafta sonu günlerini perşembe ve cuma olarak kabul ediyordu. Değişiklik, ağustos ayı itibariyle uygulamaya konulacak.

Yetkililer, yeni uygulamanın, gayrisafi milli hasılaya yıllık 800 milyon dolar katkı sağlayabileceğini söylüyorlar.