Cezayir Vatandaşlığı

Cezayir Vatandaşlığı

Cezayir vatandaşlığına geçme, yabancı ülke vatandaşının tamamen kendi iradesiyle karar vermesi gereken bir konudur. Yabancı ülke vatandaşlarına Cezayir'de kalıcı ikamet hakkı tanınmaktadır. 7 yıl süreyle kalıcı ikamete sahip olan kişi Cezayir vatandaşlığı statüsüne geçerek ülkedeki oy kullanma hakkından, Cezayir'de herhangi bir kamu görevine atanma hakkından, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkından, ülke dışındayken diplomatik koruma talep etme hakkından faydalanabilmektedir. Cezayir vatandaşlığına sahip olmanın çeşitli yolları vardır. Bunlardan ilki tüm uluslar için geçerli olan doğumdan/kökenden (nationalité d'origine) kazanılan vatandaşlıktır. Doğumdan kazanılan vatandaşlığın dışında Cezayir vatandaşlığı ebeveyn üzerinden de gerçekleşebilmektedir.

Cezayir vatandaşlığında 1970 yılında çıkarılan ikinci vatandaşlık yasasıyla dini statüye yapılan atıflar kaldırılmıştır. Söz konusu vatandaşlık kanunuyla anne ve babanın mevcut vatandaşlığı üzerinden çocuklara vatandaşlık hakkı tanınmıştır. Cezayirli bir anneden veya babadan olan kişiler ebeveynleri üzerinden Cezayir vatandaşlığına sahip olabilirler. Ebeveyn üzerinden vatandaşlık talebinde bulunan kişinin doğum yerine bakılmaz, anne ve/veya babanın doğum yerine göre vatandaşlık kazanılır.

Kan bağı ve doğum ile kazanılan vatandaşlığın dışında Cezayir'de yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Cezayir vatandaşlığına geçişleri için birden fazla yol bulunmaktadır. Cezayir'deki oturum süresi, Cezayir'e geliş nedeni, Cezayir oturma izni derecesi gibi kriterler yabancı uyruklu kişinin Cezayir vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan faydalanabileceğini göstermesi bakımından belirleyicidir. Cezayir'de belli bir süre resmi olarak ikamet etmiş kişiler için sağlanan Cezayir vatandaşlığını alabilmek için gereken koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. 7 yıl Cezayir'de resmi olarak ikamet eden yabancı uyruklu kişi gerekli koşulları sağlaması halinde Cezayir vatandaşlığına geçebilir.

Cezayir vatandaşlık talebi başvuru sahibinin ekonomik, mesleki, eğitim, ailevi ve durumu incelenerek karara bağlanmaktadır. Cezayir vatandaşlığı talebinde bulunan kişinin ülkeye olan kültürel ve dilsel uyumu da değerlendirilmektedir. Cezayir vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin sabıka kaydının da temiz olması gerekmektedir.

Bir Cezayir vatandaşı ile gerçekleştirilen evlilik doğrudan Cezayir vatandaşlığına geçişi sağlamaz. Ancak, bir Cezayir vatandaşı ile gerçekleştirilen evlilik üzerinden gerekli prosedürler uygulanarak Cezayir vatandaşlığı kazanılabilir. Evlilik üzerinde Cezayir vatandaşlığı talep eden kişinin eşiyle fiilen birlikte yaşaması ve evliliğin devamlılığı kaydıyla gerçekleştirilebilir. Cezayir vatandaşıyla evlenecek yabancı uyruklu kişi kendi ülkesindeki Cezayir Konsolosluğuna vatandaşlık talebi için yazılı bir beyanda bulunması gerekir.

Cezayir İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek inceleme sonucunda aranan koşulları karşılayan kişiler bu durumun tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren Cezayir vatandaşlığına geçebilirler. Birçok Afrika ülkesi gibi Cezayir de ekonomik yetersizlikten dolayı ülkeye yatırım yapılması koşulu ile göçmenlere oturum ve çalışma izninin ardından vatandaşlık hakkı tanıyabilmektedir. Yatırım yoluyla Cezayir vatandaşlığının kazanılması ile gerekli güncel bilgiler Cezayir Konsolosluğundan alınabilir.