Cezayir Çalışma ve Oturum İzni

Cezayir Çalışma ve Oturum İzni

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Akdeniz'e olan kıyısı ile Avrupa kıtasından Afrika'ya geçişte kritik bir lokasyonda bulunan ülkeye yatırımlar arttıkça iş olanakları da artmıştır. Cezayir diplomalı kalifiye işçiler ve mühendislere çalışma izni için öncelik tanımaktadır. Cezayir son yıllarda artan enerji fiyatları sayesinde mali durumunu güçlendirerek 180 milyar dolar düzeyinde döviz rezervine sahip olmuştur. Cezayir'de iş yapma zorlukları olsa da ülke geniş yatırım alanlarına sahip olduğu için alternatif iş fırsatları sunmaktadır.

Bu sebeple Türkiye'de Cezayir'le bağlantıları olan acenteler aracılığıyla veya şahsi çabalarla ülkede çalışma imkanı elde edilebilmektedir. Ancak Cezayir uyguladığı vize politikaları gereği Umuma Mahsus pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını vize prosedürlerine tabi tutmuştur. Kısa süreli Cezayir vizeleri daha çok turizm ve ticari amaçlı verilirken, uzun süreli çalışma izni için daha farklı bir prosedür uygulanmaktadır. Cezayir çalışma vizesi ile ilgili belgelerin Cezayir'deki şirket tarafından hazırlanması gerekir.

Tüm Cezayir Çalışma vizesi başvuru sürecini tamamlayan başvuru sahibi Cezayir'e çalışma amaçlı gitmeye hak kazanır. Cezayir'e giriş yapan işçinin bu noktadan sonra tamamlaması gereken prosedürler de bulunmaktadır. Cezayir çalışma vizesini elde eden işçi ülkede ilgili yerlere başvurarak önce çalışma izni sonrasında da süreli oturum izni için başvuruda bulunmalıdır. Cezayir çalışma izni en az üç ay en fazla iki yıl için verilmektedir. Cezayir Çalışma Vizesi aldıktan sonra Cezayir'de çalışma ve oturum izni almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik dairesine başvuruda bulunmalıdırlar.

Cezayir'e çalışmak için seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Cezayir vize alması gerekmektedir. Cezayir'deki işverenin de doğrudan katkısı olduğu Cezayir vizesi başvuru sürecinde Cezayir'de bulunan şirket Cezayir'de resmi olarak faaliyet gösterdiğini ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan işçiye nasıl bir istihdam alanı yaratacağını anlatan bir davet yazısı göndermeli, Cezayir çalışma izni talebinde bulunan kişi de neden çalışmak için Cezayir'i tercih ettiğini açıklamalıdır. Cezayir çalışma vizesi sürelidir, Cezayir'de sınırsız bir oturum hakkı tanımaz. Cezayir çalışma vizesi, Cezayir Çalışma İzninin ve Cezayir Oturma İzni talebinin ilk adımını oluşturur.

Cezayir Geçici Oturma İzni

Cezayir Çalışma Vizesi sahibi kişi Cezayir'e giriş yaptıktan sonra çalışma izni başvurusunda bulunmalıdır. Başvurunun yapıldığı işyerinin bağlı olduğu valilikten imza ile alınan onaydan sonra resmi olarak yabancı kişi Cezayir'de çalışmaya başlayabilir. Bu belge aynı zamanda Cezayir Oturma İzni başvurusu için de gereklidir. Oturma İzni için kişinin ikamet ettiği bölgenin Emniyet Müdürlüğü'nden gerekli prosedürleri tamamlaması gereklidir. Gerekli işlemleri tamamlayan kişiye 3 aylık oturum izni verilir. Cezayir oturum izninin süresi dolan kişinin vakit kaybetmeden oturma izninin süresini uzatması gerekir.

Cezayir'de APT (Autorisation Provisoire de Travail) ismi verilen Geçici Çalışma İzni için işverenin bizzat kendisinin Cezayir'de başvuru yapması gerekmektedir. Cezayir'de faaliyet gösterdiği bölgedeki valilikte onaylatılan belge, şirkete geri gönderildikten sonra, çalışma izni için hazırlanması gereken evraklarla birlikte Cezayir vizesi başvurusu için Cezayir Konsolosluğuna gönderilir.

Umuma Mahsus Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu sahiplerinin tek girişli 30 günlük, çok girişli 30 günlük ve çok girişli 90 günlük vize ücretleri değişmektedir. Cezayir uzun süreli çalışma izni ve oturma izni başvuruları Cezayir Ankara Büyükelçiliği ve Cezayir İstanbul Başkonsolosluğundan yapılmaktadır. Her iki diplomatik temsilciliğin idari bölgeleri farklı olduğu için başvuru sahibinin ikametine uygun Cezayir temsilciliğine başvuruda bulunmalıdır.

Cezayir Çalışma Vizesi İçin Gerekli Belgeler

 • 6 aydan fazla geçerliliği bulunan pasaport. Cezayir çalışma vizesi başvuru işlemlerinde kullanılacak pasaportun Cezayir vizesinin işlenmesi için iki adet boş sayfasının bulunması gerekmektedir. 10 yıldan eski olan pasaportlar Cezayir Konsolosluğu tarafından kabul edilmeyecektir.
 • Cezayir vizesi başvuru formu
 • Cezayir Çalışma Bakanlığı onaylı süresiz iş sözleşmesi ve fotokopisi.
 • Cezayir Çalışma Bakanlığı'ndan temin edilen geçici çalışma izni ve fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf. Cezayir çalışma vizesi müracaatı için kullanacak olan fotoğrafların 3 cm x 3.5 cm ölçülerinde, beyaz bir fon üzerine ve son üç ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
 • Cezayir'de iş istihdamı sağlayacak kişi tarafından gönderilmiş APC tarafından onaylı davet (istek) mektubu.
 • Vize Talep Dilekçesi. Cezayir'deki iş yeri yetkilisi tarafından, şirketin antetli kağıdına hazırlanmalı, imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Cezayir Çalışma Bakanlığı onaylı ülkeye geri dönüş taahhütnamesi ve fotokopisi. İş sözleşmesinin feshedilmesi halinde işveren işçinin ülkesine geri dönüşünün sorumluluğunu almaktadır.
 • Cezayir Çalışma Bakanlığı onaylı ülkeye geri dönüş taahhütnamesi.
 • Cezayir çalışma vizesi başvurusunda bulunurken Cezayir'deki şirketten temin edilmiş son 3 ay içinde alınmış faaliyet belgesi, ticari sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri, vergi levhası gibi belgeleri de konsolosluk talep edebilmektedir.

Cezayir Çalışma İzni Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Cezayir çalışma izni talep sürecinde evrakların eksiksiz ve doğru beyanlarla hazırlanması gerekmektedir.
 • Cezayir çalışma vizesi ilgili değerlendirme ve karar verme yetkisi yalnızca Cezayir diplomatik temsilciliklerine aittir.
 • Gerekli görüldüğü takdirde Cezayir Konsolosluğu ve Cezayir Büyükelçiliği ek evrak isteme ve çalışma vizesi başvuru sahibini görüşmeye çağırma hakkına sahiptir.
 • Cezayir Çalışma Vizesi ekseriyetle 7-10 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.
 • Cezayir Vizesi Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerle temin edilecek gerekli diğer evraklardaki bilgiler birbirleriyle çelişkili olmamalıdır.

Cezayir Aile Birleşimi Oturum İzni

Cezayir vatandaşı ile evlenecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türkiye'deki Cezayir Büyükelçiliği Konsolosluk şubesinden bekarlık belgesi ve doğum belgesi almalıdır. Bekarlık belgesi harçlı iken, doğum belgesi ücretsiz olarak temin edilebilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Cezayir makamlarının talep ettiği diğer belgeleri (Cezayir ilgili makamları tarafından verilen oturma ve çalışma belgesi, Cezayir Din İşleri'nden temin edilecek inanç belgesi) tamamladıktan sonra resmi nikah gerçekleştirilebilir. Cezayir'de gerçekleştirilecek evliliğin Türkiye resmi diplomatik temsilciliklerine de bildirilmesi gerekmektedir. Cezayir Konsolosluğunun Türkiye'de ilgili Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilen evlilik bildirimi için temin edilmesi gereken evraklar mevcuttur. Geçici Cezayir Oturum Belgesinin kaşeli kopyası da başvuru evrakları arasında bulunmalıdır. Cezayir makamları nezdinde gerçekleştirilen resmi evliliğin bildirimi için gereken evraklar;

 • Dilekçe. Cezayir ve Türkiye'deki adres ve iletişim bilgileri, evlenme tarihi ve evlenme yerini içeren dilekçe Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Cezayir Evlenme Cüzdanı nüshası ve Evlenme Akdi belgelerinin iki adet nüshası
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan eşin nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopisi
 • Cezayir vatandaşı olan eşin Fransızca doğum kayıt belgesi ve Cezayir kimliği ile pasaportunun fotokopisi